โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-08 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2021-06-08

ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account ได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/rmutlaccount โดยก่อนที่จะได้ RMUTL Account นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวัติในระบบทะเบียนกลาง จึงจะได้ RMUTL Account ลิงค์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rm... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210607151141_97293.pdf        คู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา