โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account ได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/rmutlaccount โดยก่อนที่จะได้ RMUTL Account นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวัติในระบบทะเบียนกลาง จึงจะได้ RMUTL Account

  • ลิงค์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/student/login
  • คลิกดาวน์โหลดคู่มือการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1141
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา