โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210607151141_97293.pdf

       คู่มือการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คือ คู่มือที่รวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ที่ได้จัดบริการให้แก่นักศึกษา โดยคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

·       RMUTL Account (บัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

·       บริการ Office 365 (E-mail)
(บริการ E-mail ของ Microsoft, OneDrive for Business, Office Web Apps, Office Desktop Apps และ Microsoft Teams)

·       ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

·       การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (การใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งาน RMUTL WiFi, การใช้งาน VPN, การใช้งาน Microsoft Teams

·       การสืบค้นหนังสือผ่านระบบเครือข่าย (OPAC)

·       การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC

·       แหล่งสืบค้น และการเรียนรู้ออนไลน์
(ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ,ฐานข้อมูลออนไลน์ในประเทศ, ฐานข้อมูล E-Book, ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ มทร.ล้านนา)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา