โลโก้เว็บไซต์ บทความ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 บทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษา
อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียด>>>กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและกติกาและเกณฑ์การตัดสินประกวด และการติดต่อ กลับดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการ Book Review แนะนำนวนิยายน่าอ่านประจำเดือน
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ  มุมนิทรรศการแนะนำหนังสือ ประเภท นวนิยาย แนะนำน่าอ่านประจำเดือน ที่ มุมแนะนำ Book Review หน้าเคาเตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 3  วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  หรือ ค้นหารายชื่อนวนิยาย หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้ที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Website: autolib.rmutl.ac.th ได้เลยค่ะ หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 >> อ่านต่อ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ออกอากาศระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ( 17 สัปดาห์ ) จำนวน 1 เล่ม ... >> อ่านต่อนิทรรศการ แนะนำหนังสือใหม่ 2/2560
พุธ 20 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ห้องสมุดขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมมุมแนะนำหนังสือใหม่จากทางห้องสมุดได้แล้ววันนี้ ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ค่ะ วันเวลาทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์     08.30 น. - 16.30 น. หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - วันศุกร์     ... >> อ่านต่อ


Library Happy New Year 2018
พุธ 20 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

     ประเดิมวันแรก กับกิจกรรม "Library Happy New year 2018 "  >>>>>>ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริมาตย์  ธรรมวงค์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา เข้ามาใช้บริการห้องสมุด และร่วมกิจกรรม สนุกๆ กับทางห้องสมุด ร่วมสอบดาว รับของรางวัลไปเรียบร้อย ค่ะ >> อ่านต่อ


สอบถามปัญหาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยฯ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login
อังคาร 12 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login โดยได้ติดตั้งจุดการให้บริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ทางงานวิทยบริการฯ ขอสอบถามปัญหาการใช้งานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งปัญหาได้ทางแฟนเพจ งานวิทยบริการและเ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
อังคาร 12 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการบอกรับไว้ ดังนี้ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ  Access Engineering ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ  ScienceDirect >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การสำรวจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และมหาวิทยาลัยเสมือน (E-University) เพื่อมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้ และสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริบทมหาวิทยาลัย   ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิ... >> อ่านต่อ


ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)
พุธ 6 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) https://www.tci-thaijo.org/ คู่มือการใช้งาน ThaiJo2 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/…/1AVXTSIgzP5s... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา