โลโก้เว็บไซต์ การใช้งาน Microsoft Teams | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

การใช้งาน Microsoft Teams


 

เข้าสู่ระบบ

รายละเอียด

Microsoft Teams  เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในตัวระบบ Office 365 รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ได้แก่ SharePoint, OneNote, PowerBI, Forms และ Planner ได้ในทันที

สามารถใช้เป็นห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือใช้ทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรต่างๆ บริการนี้จะมีความสามารถต่าง ๆ มากมายที่สำคัญสำหรับการทำงานมาอยู่ในที่ ๆ เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น เช่น การแชต ปฏิทิน พื้นที่เก็บไฟล์ เอกสาร การโทรวิดีโอและโทรเสียง และการประชุม

1. การแชต จะมีทั้งแบบที่แชตแบบปกติแบบกลุ่มหรือแบบ 1 ต่อ 1 หรือ คล้ายกับการสร้างโพสต์ ให้ผู้อื่นมาตอบได้ สามารถ mention หากันได้ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการบทสนทนาได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถส่งไฟล์ได้ ไม่มีวันหมดอายุด้วย

2. ปฎิทิน จะแสดงงาน อีเวนต์ หรือนัดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน Teams และสามารถเลือกมุมมองในแบบต่าง ๆ ได้ เช่น รายสัปดาห์ หรือ รายวัน เช่นเดียวกับความสามารถของ Outlook

3. การโทร สามารถโทรหากันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับแอปอื่น ๆ ทั้งแบบเสียงหรือแบบวีดีโอก็ได้

4. การประชุม จะสามารถประชุมด้วยกันผ่านทาง Microsoft Teams คล้าย ๆ กับการ Skype ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 250 คน และสามารถสร้างการถ่ายทอดสดที่สามารถดูพร้อมกันได้สูงสุดถึง 10,000 คน

คู่มือการเข้าใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา