โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วย ห้องสมุด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 / 2561 นั้น ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

                   ห้องสมุด จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอน /เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา ทราบว่าห้องสมุดกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนหนังสือใหม่ เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน หากมีความประสงค์ต้องการใช้กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 หรือสายภายใน 2001  


หมายเหตุ : สามารถสำรวจรายชื่อหนังสือได้ที่
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/06/20180625095456_12751.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา