โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-25 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-25

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ด้วย ห้องสมุด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 / 2561 นั้น ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                    ห้องสมุด จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับอาจาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา