โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-15 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-15

ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อ วารสาร / นิตยสาร ซื้อเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ด้วยงานห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อจัดซื้อ วารสาร นิตยสาร การนี้ทาง ห้องสมุดขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อวารสาร นิตยสาร วารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้ได้รายการวารสาร นิตยสาร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา