โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา มาใช้บริการมุมแนะนำหนังสิอใหม่ของห้องสมุด | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา มาใช้บริการมุมแนะนำหนังสิอใหม่ของห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดได้จัดมุมแนะนำหนังสือเรียนใหม่  สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา ที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถมาใช้บริการได้ที่ หน้าเคาเตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3 ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากต้องการหนังสือเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เค้าเตอร์บริการยืม - คืน ได้ทั้ง ชั้น 3 และ 4 ครับ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา