โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.1 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการบัญชี เทียบโอน 2.2.1 ณ ห้อง Tell Me More ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ น่ารัก ตั้งใจมาก ขอให้น้องๆ ได้เกรด A วิชานี้นะครับ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา