โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤษภาคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561 กับบรรยากาศใหม่ ที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านหนังสือ และการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม ค้นหาหนังสือ ค้นคว้างานวิจัย และอื่นๆ  ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 และ 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา