โลโก้เว็บไซต์ ใบประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL Certificate | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ใบประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL Certificate

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย บัดนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการรับมอบใบประกาศจากทางบริษัท สำหรับผู้เข้าสอบที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 โดยสามารถรับใบประกาศได้ที่ ห้อง สนง.วิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่ รายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา