โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ห้องสมุดขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่  
และเสนอรายการหนังสือที่ต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย
จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์หนังสือ CK.BOOK
เพื่อร่วมคัดเลือกเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ใต้อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา