โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-21 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2018-02-21

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ห้องสมุดขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่   และเสนอรายการหนังสือที่ต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์หนังสือ CK.BOOK เพื่อร่วมคัดเลือกเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ใต้อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา