โลโก้เว็บไซต์ การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  มีความประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพดี จึงได้จัด "การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ได้รับรางวัลตำราดีเด่นจะได้เข้าเข้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ประกาศตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม
2.แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
3.เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

ประสานงาน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได่ที่
นางสาวอัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516
มือถือ 084-1383684
E-mail: arc_eit@eit.or.th

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา