โลโก้เว็บไซต์ วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน วารสาร

วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยบทความที่จัดส่งจะผ่านการพิจารณาประเมิน (Peer-Reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ www.eit-researchjournal.com

หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวอัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516
E-mail: editor-rd@eit.or.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา