โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

รายละเอียด>>>กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและกติกาและเกณฑ์การตัดสินประกวด และการติดต่อ กลับดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา