โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการบอกรับไว้ ดังนี้

  1. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย
  2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ Gale Virtual Reference Library
  3. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ  Access Engineering
  4. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ  ScienceDirect
  5. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ  IG ilbrary

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ URL :  https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู สืบค้นฐานข้อมูล >> ฐานข้อมูล E-book

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ หรือโทร 0-5372-3979 ต่อ 2001
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา