โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การสำรวจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การสำรวจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และมหาวิทยาลัยเสมือน (E-University) เพื่อมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้ และสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริบทมหาวิทยาลัย

 

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์  QR Code ตามแบบสำรวจแนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านร่วมลุ้นรับของรางวัล อุปกรณ์ IT หลายรางวัล

<< ผู้ใช้งานสามารถ สแกน OR Codr เพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา