โลโก้เว็บไซต์ เปิดบริการแล้ว Co-Working Space พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

เปิดบริการแล้ว Co-Working Space พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดบริการแล้ว Co-Working Space พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้  สำหรับใช้อ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม  ห้องติวหนังสือ ห้องประชุม เรียนออนไลน์ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30  - 16.30 น. (วันเวลาราชการ) ณ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา