โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการจ้ัดโครงการอบรม เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

งานวิทยบริการจ้ัดโครงการอบรม เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิทยบริการจ้ัดโครงการอบรม เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form  จากผู้มีประสบการณ์ตรง ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา