โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้บริการสำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ภายในมหาวิทยาลัย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้บริการสำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มีนาคม 2564 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดเตรียมห้องให้บริการบุคลากรและนักศึกษา สำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยมีพื้นที่ให้บริการภายในห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ โดยเปิดให้บริการวันวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

                        
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา