โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ขอสำรวจความต้องการในการใช้บริการฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ขอสำรวจความต้องการในการใช้บริการฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา กรอกแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับประจำปีงบประมาณ 2564ได้ที่เว็บไซต์ Http://bit.ly/3s3dwnR หรือ สแกน QR Code Link
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวัชรพันธ์ ศิริ หมายเลขโทรศัพท์ 2001

                                                          

 

กรอกเบบสำรวจ : คลิกที่นี่ 
รายละเอียดฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2563 : ตามเอกสารเเนบ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา