โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ข้างห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ข้างห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ข้างห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอบคุณคณาจารย์ และ น้องๆ นักศึกษาที่ให้ความสนใจและร่วมมือ เลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ เข้าห้องสมุด ค่ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา