โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-30 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2020-06-30

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดค้นและออกแบบ Platform เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดค้นและออกแบบ Platform เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่อง่ายด้วย e-Initiative” ชิงรางวัลพร้อมโล่รางวัล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฏหมายและกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำแล้เสนอกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รายชื่หนังสือใหม่ของห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทอม 1/2563
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 1 / 2563 หนังสือรอบใหม่ล่าสุด งบประมาณ 2563 จำนวน 429 รายการ จำนวน 1,268 เล่ม พร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด ชั้น 3 เเละ 4 อาคารวิทยบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> และห้องสมุดขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการซึ่งจะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือไว้ที่หน้าห้องสมุดและปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้บริการของห้อสมุดและรักษาระยะห่างในการรับบริการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 >>>>ขอบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา