โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-22 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-22

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในกาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสัมคมและประเทศชาติ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา