โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการให้บริการห้องสมุด หมวดหนังสือ 700 800 900 และโซนบริการโต๊ะรับประทานอาหาร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

แจ้งการให้บริการห้องสมุด หมวดหนังสือ 700 800 900 และโซนบริการโต๊ะรับประทานอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ จากห้องสมุด
          เนื่องจากห้องสมุด จัดโซน จัดระบบชั้นหนังสือใหม่ หนังสือหมวด 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์ และมัณฑณศิลป์ หนังสือหมวด 800 -900 วรรณคดี ประวัตติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษา  
         และ จัดพื้นที่ให้บริการสำหรับน้องๆ นักศึกษา ที่นำอาหารมารับประทาน หรือมาทำงานกลุ่ม และมีบริการเครื่องกดน้ำเย็น ไว้บริการน้องๆ ฟรี. แล้วนะค่ะ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา