โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกับบุคลากรงานวิทยบริการฯ เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา