โลโก้เว็บไซต์  เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการ Book Review แนะนำนวนิยายน่าอ่านประจำเดือน  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการ Book Review แนะนำนวนิยายน่าอ่านประจำเดือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องสมุด ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ  มุมนิทรรศการแนะนำหนังสือ ประเภท นวนิยาย แนะนำน่าอ่านประจำเดือน
ที่ มุมแนะนำ Book Review หน้าเคาเตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 3 
วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
หรือ ค้นหารายชื่อนวนิยาย หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้ที่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Website: autolib.rmutl.ac.th ได้เลยค่ะ
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3
เคาเตอร์บริการ ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศโทร. 053-723979 ต่อ 2001, 4026 ค่ะ
         
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา