โลโก้เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ออกอากาศระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ( 17 สัปดาห์ ) จำนวน 1 เล่ม
          เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนและเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยศึกษารายละเอียดจาก http://academic.rmutl.ac.th
                     > ดาวน์โหลด
                                    >เอกสารการสอนออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
หรืือ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/12/20171222135439_26750.pdf 
>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                      
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา