โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ แนะนำหนังสือใหม่ 2/2560 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

นิทรรศการ แนะนำหนังสือใหม่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ห้องสมุดขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมมุมแนะนำหนังสือใหม่จากทางห้องสมุดได้แล้ววันนี้
ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ค่ะ

วันเวลาทำการปกติ

วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์     08.30 น. - 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์


ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์ - อาทิตย์
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา