โลโก้เว็บไซต์ สอบถามปัญหาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยฯ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

สอบถามปัญหาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยฯ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login โดยได้ติดตั้งจุดการให้บริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ทางงานวิทยบริการฯ ขอสอบถามปัญหาการใช้งานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งปัญหาได้ทางแฟนเพจ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย หรือ โทรแจ้งที่หมายเลข 0-5372-3979 ต่อ 1140-1 และผู้ให้บริการ (บริษัท AIS) จะเข้ามารับทราบปัญหา ณ อาคารวิทยบริการ เพื่อนำไปแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ปกติ หากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต้องการให้ข้อมูลปัญหาใช้งานสามารถพบปะแลกเปลี่ยนกับ เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เวลา 09.00 – 12.00 น.

          และในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. จะมีทีมช่างเทคนิคงานวิทยบริการ เข้าพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้งานระบบ Wifi และรวบรวมปัญหา / แก้ไขเบื้องต้น ตามอาคารต่าง ๆ ดังนี้

          1. อาคารอำนวยการ  ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์ฤทธิ์  สมใจ

          2. อาคารวิศวกรรมศาสตร์ และ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณะ  เขื่อนเพ็ชร์

          3. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ นายคมกฤต  ปัญญาติ๊บ

          4. อาคารวิศวกรรมโยธา  ผู้รับผิดชอบ นายธีรศักดิ์  นรรัตน์

          5. อาคารวิทยบริการ  ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธนา  ปัญญาวงค์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา