โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยอดนักอ่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยอดนักอ่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยอดนักอ่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 จำนวน 5 ท่าน สำหรับผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องสมุด เค้าเตอร์ งานบริการ ยืม - คืน ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา