โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการมอบของรางวัล ของกิจกรรมการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของานวิทยบริการฯ  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการมอบของรางวัล ของกิจกรรมการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของานวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดกิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ได้มีบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงรายได้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 108 คน

       งานวิทยบริการฯได้จัดกิจกรรมสุ่มแจกรางวัลเป็นกล้องเว็บแคมจำนวน 1 รางวัล โดยการ live สด ในกลุ่ม facebook : บุคลากร มทร.ล้านนา ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. จากกิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานวิทยบริการฯ ในครั้งผู้โชคดีได้แก่ อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วย  ^-^

      และบุคลากรทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีดี เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย  จากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งต่อไปจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ ^^
 

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆได้ที่ 

smiley https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ 

smiley https://www.facebook.com/aritcri
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา