โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวิชาการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวิชาการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการผลิตสื่อ องค์ความรู้ มทร.ล้านนา เพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ►
https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/knowledge/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา