โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OPAC | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OPAC

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้ใช้งานห้องสมุดทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ - นามสกุล / E- Mail ของตนเองและข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยท่านสามารถเข้าระบบได้ที่         https://arit.rmutl.ac.th/search_email     

และทำการ Login เข้าระบบ  โดยใช้ RMUTL Account
โดย  รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่เข้าใช้งาน Wifi ของมหาวิทยาลัยฯ
     ที่ http://autolib.rmutl.ac.th/Member/Login.aspx หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้การใช้งานได้ ได้ที่ Watcharaphan_si@rmutl.ac.th หรือ โทร. 053-723979 ต่อ 2001 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา