โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ลุ้นรับ IPhone 11 Pro, IPadAir, IPatPro, Airpots | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ลุ้นรับ IPhone 11 Pro, IPadAir, IPatPro, Airpots

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.

ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 เพื่อสะท้อนภาพการใช้อินเทอร์เน็ตกับ Lifestyle ของคนไทยในยุคดิจิทัล ทั้งชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต และในส่วนของคำถามพิเศษ (Hot Issue) ประจำปีนี้ เรายังได้รับเสียงโหวตจากประชาชนส่วนหนึ่งให้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการแชร์ข่าวปลอม (Fake News) เพราะเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล หลงเชื่อและได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ทุกการตอบแบบสำรวจฯ ของท่าน คือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย การพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน เป็นต้น

สพธอ. จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบสำรวจฯ นี้ ซึ่งมีจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สพธอ. จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

สามารถกดเข้า Link : https://www.etda.or.th/iub/ ได้เลยครับ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา