โลโก้เว็บไซต์  ห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดพื้นที่บริการ ห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น “RMUTL Safe Zone “เปิดพื้นที่ให้บริการห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น โครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 ห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดพื้นที่บริการ ห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น “RMUTL Safe Zone “เปิดพื้นที่ให้บริการห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น โครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมมือกับทีมวิจัยมหาลัยเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังค่าฝุ่น PM 2.5  เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจสอบ  เช็คค่า pm2.5 บริเวณนอกอาคารว่าค่าเกินมาตราฐาน หรือไม่ จุดไหนเสี่ยง จุดไหนปลอดภัย  ถ้าค่าเกินฝุ่น MP.25 มีระดับที่เกินค่ามาตราฐาน ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากรสามารถเข้าไปหลบภัยฝุ่นได้ที่ห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นจุดตรวจเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่

https://www.cmuccdc.org

               ห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดพื้นที่บริการ...ห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น “RMUTL SafeZone “เปิดพื้นที่ให้บริการห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น โครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone ด้วยการนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในการดับจับฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ณ ห้องต้นแบบ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา