โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่ของศูนย์หนังสือเพื่อจัดซื้อมาให้บริการภายในห้องสมุด | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่ของศูนย์หนังสือเพื่อจัดซื้อมาให้บริการภายในห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

                 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จะดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อหนังสือ มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

                  จึงขออนุญาตแจ้งให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำรวจความต้องการเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ ที่ต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยห้องสมุดจะออกบูธแสดงตัวอย่างหนังสือใหม่ และแคตตาล็อครายการหนังสือใหม่ จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ใต้ตึกบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 

แล้วพบกันนะคะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา