โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ ►  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/11/20191113102608_92816.pdf

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา