โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเปิดการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานใหม่ E-Book Cambridge ดาวน์โหลด Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2017-2018 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

แจ้งเปิดการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานใหม่ E-Book Cambridge ดาวน์โหลด Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2017-2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แจ้งเปิดการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานใหม่
E-Book Cambridge ดาวน์โหลด Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2017-2018
สามารถใช้งานได้ที่ https://www.cambridge.org/core
หรือเข้าจากเว็บห้องสมุด https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/
วิดีโอแนะนำการใช้งาน

https://www.cambridge.org/core/services/training/user-guides-and-videos
พร้อมคู่มือที่แนบไปด้วยนี้ค่ะ
ส่วนการอบรมจากวิทยากรโดยตรงกำลังติดต่อกับเขตพื้นที่เชียงใหม่ ครับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา