โลโก้เว็บไซต์  รศ.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน เข้าสำรวจพื้นที่ภายในอาคารวิทยบริการฯเพื่อติดตั้งเครืองฟอกอากาศ สำหรับให้บริการโซนปลอดภัยจากภัยฝุ่น PM 2.5 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

รศ.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน เข้าสำรวจพื้นที่ภายในอาคารวิทยบริการฯเพื่อติดตั้งเครืองฟอกอากาศ สำหรับให้บริการโซนปลอดภัยจากภัยฝุ่น PM 2.5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วานนี้ (8 ส.ค. 2562) รศ.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ภายในและรอบอาคารวิทยบริการ ฯ สำหรับให้บริการโซนปลอดภัยจากภัยฝุ่น PM 2.5  ซึ่งพื้นที่ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นห้องระบบปิด และต้องเป็นพื้นที่สามารถรองรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยฯ โดยพื้นที่ห้องที่มีความเหมาะสมคือห้องสมุด โซนบริการอ่านวารสาร ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ  และคาดว่าจะเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการโซนปลอดภัยจากภัยฝุ่น PM 2.5 ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2562  หากปีต่อไปพื้นที่จังหวัดเชียงรายประสบภัยจากภัยฝุ่น PM 2.5 มทร.ล้านนา เชียงราย จะมีพื้นที่ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา