โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) คุณโสมวรรณ  ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นคณะครูและนักศึกษาจำนวน 45 คน โดยขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา