โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ  วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ใต้ตึกคณะบริหารธุรกิจฯ  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ใต้ตึกคณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บรรยากาศการจัดแสดงรายการหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ใต้ตึกคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอบคุณคณาจารย์ และ น้องๆ นักศึกษาที่ให้ความสนใจและร่วมมือ เลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ เข้าห้องสมุด ค่ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา