โลโก้เว็บไซต์ วัชพันธ์ ศิริ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 ผู้เขียน : วัชพันธ์ ศิริ

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
อังคาร 22 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในกาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสัมคมและประเทศชาติ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อ วารสาร / นิตยสาร ซื้อเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ด้วยงานห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อจัดซื้อ วารสาร นิตยสาร การนี้ทาง ห้องสมุดขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อวารสาร นิตยสาร วารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้ได้รายการวารสาร นิตยสาร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ไ... >> อ่านต่อ


แจ้ง การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2562  (Reference Database) จำนวน 11 ฐาน              เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา U... >> อ่านต่อ


Library Merry X' Mas & Happy New Years 2019 และแจ้งระบบการต่ออายุหนังสือกับสมาชิกห้องสมุด
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการ Library Merry X' Mas & Happy New Years 2019 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับบรรยาการการอ่านหนังสือ การค้นหาหนังสือ การเข้ามาทำงาน กับบรรยากาศดีดี ที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อให้บริการอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักศึกษาที่น่ารักทุกคน ให้เข้ากับบรรยากาศ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 นี้  สำหรับการต่ออายุหนังสือ ห้องสมุด ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ Wevs... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์แนะนำ Co-Working Space ใหม่ของห้องสมุด
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            หลังจากที่ห้องสมุดปรับปรุงพื้นที่และจัดระบบชั้นหนังสือใหม่ หมวด 700 800 และ 900 และได้จัดมุม Co-Working Space ขึ้นเพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้งาน ใหม่ต้อนรับฤดูหนาว กับวิวสวยๆบรรยากาศภายนอกของอาคารวิทยบริการฯ           ถ้าหากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทำงานที่บ้าน หรือ หอพัก มันน่าเบื่อ วันนี้ ห้องสมุด ชั้น 4 โซนหมวดหนังสือภาษาอังกฤษ และหมวดหนังสือ 7... >> อ่านต่อ


แจ้งการให้บริการห้องสมุด หมวดหนังสือ 700 800 900 และโซนบริการโต๊ะรับประทานอาหาร
อังคาร 11 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ จากห้องสมุด           เนื่องจากห้องสมุด จัดโซน จัดระบบชั้นหนังสือใหม่ หนังสือหมวด 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์ และมัณฑณศิลป์ หนังสือหมวด 800 -900 วรรณคดี ประวัตติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษา            และ จัดพื้นที่ให้บริการสำหรับน้องๆ นักศึกษา ที่นำอาหารมารับประทาน หรือมาทำงานกลุ่ม และมีบริการเครื่องกดน้ำเย็น ไว้บริการน้องๆ ฟรี. แล้วนะค่ะ  >> อ่านต่อ


ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา มาใช้บริการมุมแนะนำหนังสิอใหม่ของห้องสมุด
พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดได้จัดมุมแนะนำหนังสือเรียนใหม่  สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา ที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถมาใช้บริการได้ที่ หน้าเคาเตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3 ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากต้องการหนังสือเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เค้าเตอร์บริการยืม - คืน ได้ทั้ง ชั้น 3 และ 4 ครับ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.2
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการบัญชี เทียบโอน 2.2.2 ณ ห้อง Tell Me More ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ น่ารัก ตั้งใจมาก ขอให้น้องๆ ได้เกรด A วิชานี้นะครับ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.1
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการบัญชี เทียบโอน 2.2.1 ณ ห้อง Tell Me More ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ น่ารัก ตั้งใจมาก ขอให้น้องๆ ได้เกรด A วิชานี้นะครับ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ด้วย ห้องสมุด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 / 2561 นั้น ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                    ห้องสมุด จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับอาจาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 43

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา