โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 กิจกรรม

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
พุธ 22 กันยายน 2564 - พุธ 22 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น. ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3mBt5DS >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library
พุธ 22 กันยายน 2564 - พุธ 22 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library 22 กันยายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. ช่องทางการร่วมอบรม : >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จันทร์ 20 กันยายน 2564 - อังคาร 21 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวน...บุคลากร สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น"  >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users
พุธ 15 กันยายน 2564 - พุธ 15 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น. ช่องทางการร่วมอบรม : >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete และฐานข้อมูล Environment Complete ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
พุธ 8 กันยายน 2564 - พุธ 8 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น. ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3kvg7oE >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Solving Optimization Problems with MATLAB
พุธ 8 กันยายน 2564 - พุธ 8 กันยายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> อ่านต่อ


เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 - พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

สถานที่ : Microsoft Teams
ผู้รับผิดชอบ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 24 มีนาคม 2564 - พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
สมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่ โดยนักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ RMUTL Education : Innovation of education  ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว >> อ่านต่อ


สอบปลายเรียนที่ 2/2563
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 - อาทิตย์ 21 มีนาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา 2/2563
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 - จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 25

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา