โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดประชุมคัดเลือกหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
อังคาร 8 สิงหาคม 2560

        8 สิงหาคม 2560 สนง. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา โดยให้ผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าสาขา นำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย  ... >> อ่านต่อ


ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560

          8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมโครงการ "ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริการธุรกิจ ประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของ นศ.คณะบริหารฯ ทุกสาขา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนศ.ในแต่ละสาขา ณ ลานจอดรถ อาคาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2