โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-08 | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-08

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมโครงการ "ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริการธุรกิจ ประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของ นศ.คณะบริหารฯ ทุกสาขา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนศ.ในแต่ละสาขา ณ ลานจอดรถ อาคาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1