โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา ชร.ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และพัฒนา “บุคลากรตัวคูณ”ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือและเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง นำทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนาโนเทคโนโลยีระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี รอบชิงชนะเลิศ ( >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต
พุธ 23 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น.หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลพานและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ โถงอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา โดยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายให้ค... >> อ่านต่อ


STEM @ วันวิทยาศาสตร์ ณ สิริมาตย์เทวี
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีการปฎิบัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 75 ทั้งหมด 75