โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-18 | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-08-18

STEM @ วันวิทยาศาสตร์ ณ สิริมาตย์เทวี
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีการปฎิบัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1